Stefan

Stefan

Gia sư Toán & Kinh tế
  • London School of Economics – BSc Philosophy, Politics, Economics – First Class
  • University of Cambridge – MPhil Economics
  • Latymer Upper School – A-Level’s – Maths, Further Maths, Economics, Chemistry, English (A*A*AAA), GCSE’s x 12 A*s

_____________________________________________________________________________________

Stefan tốt nghiệp trường Kinh tế London với bằng Cử nhân hạng nhất về Chính trị, Triết học và Kinh tế. Việc học của anh ấy bao gồm nhiều khóa học toán học như Lý thuyết thống kê, Phân tích thực tế và Phương pháp toán học. Anh ấy tiếp tục học Đại học Cambridge để hoàn thành bằng Thạc sĩ trong kinh tế học.

Gần đây, Stefan ngày càng quan tâm đến nghiên cứu máy móc và khoa học dữ liệu, anh sẽ bắt đầu lấy bằng Thạc sĩ thứ hai tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, vào năm 2022 để nghiên cứu Thống kê.

Stefan đã làm việc như một gia sư trong khoảng 10 năm, bắt đầu với các chương trình hỗ trợ đồng đẳng ở trường cho đến giảng dạy cho sinh viên chưa tốt nghiệp tại LSE và làm việc cho các trung tâm dạy kèm U2 chuẩn bị cho đại học tại Anh. Trong suốt quá trình học, Stefan đã dành phần lớn thời gian của mình trong 4 năm qua ở Berlin, nơi anh đã làm nhiều công việc khác nhau, từ dạy kèm Toán và tiếng Anh đến làm biên tập viên thực tập.

Ngoài việc dạy học, Stefan rất yêu thích âm nhạc, anh ấy tổ chức các sự kiện âm nhạc tại Anh và làm hỗ trợ tại một hãng thu âm tư nhân.

Other Members