demo_image

Will Church

Giáo viên kiêm Giám đốc Giáo dục

Will đã giảng dạy ba năm tại một trong những trường quốc tế nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 8, Will chuyển hướng sang quản lý The International Tutor Group có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Will theo học trường Trung học danh tiếng Harrow School và tốt nghiệp Đại học The University of Edinburgh, nhận bằng Thạc sỹ toàn phần Full Honours (MA – Hons) môn Ngữ văn Anh và Lịch sử. Will giảng dạy các chương trình học quốc tế hơn 10 năm qua, bao gồm Tú tài Quốc Tế, A-Levels, IGCSE, và các bậc học phổ thông tại Anh. Will cũng sở hữu chứng chỉ giảng dạy EAL (CELTA) với hơn 4 năm kinh nghiệm dạy tại Trường Ngôn ngữ Vương Quốc Anh cho học sinh nước ngoài.

Một trong những cương vị gần đây của Will, đồng thời với việc giảng dạy IGCSE và IB, là chịu trách nhiệm cho việc giới thiệu khoa Anh ngữ học thuật của trường. Chương trình này được đặt biệt thiết kế nhằm hỗ trợ kiến thức Anh ngữ cho học sinh theo kịp chương trình học.

Will phát triển cách tiếp cận tiên tiến này sau khi tham dự khóa đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới của khóa đào tạo TESMC (Teaching English as a Secondary Language in the Mainstream Classroom), được tổ chức tại Học viện Dulwich tại Bắc Kinh. Hơn nữa, Will được chứng nhận đào tạo viên quốc tế và đã chịu trách nhiệm đào tạo khóa huấn luyện này cho toàn bộ khoa Anh ngữ.

Other Members