Bạn không đơn độc nếu bạn thấy quy trình tuyển sinh của Oxbridge khó hiểu và bí ẩn.

May mắn thay, nhóm tại ITG bao gồm các sinh viên tốt nghiệp Oxford gần đây, những người có nhiều kinh nghiệm cá nhân làm việc với các nhóm tuyển sinh của trường đại học. Chúng tôi hiểu sâu sắc về những gì mà các trợ giảng tuyển sinh của Oxbridge mong đợi từ những người nộp đơn thành công, và Chương trình Oxbridge của chúng tôi giải thích những chi tiết của quá trình cũng như sự chuẩn bị cần thiết, giúp bạn tăng cơ hội ứng tuyển thành công.

ITG cung cấp hướng dẫn toàn diện ở từng giai đoạn của quy trình tuyển sinh Oxbridge:

•    Phát biểu cá nhân
ITG có kiến thức chi tiết về những gì các trợ giảng tuyển sinh của Oxbridge đang tìm kiếm trong một phát biểu cá nhân và chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất có thể được mời phỏng vấn

•    Bài kiểm tra năng khiếu
Chúng tôi cung cấp huấn luyện toàn diện trong các bài kiểm tra mà các trợ giảng tuyển sinh của Oxbridge sử dụng như một phần của quá trình quyết định mời sinh viên nào đến phỏng vấn

•    Đảm bảo quá trình
Chúng tôi tư vấn cho sinh viên cách đảm bảo rằng quá trình làm việc mà họ trải qua của họ chứng tỏ rằng họ có khả năng thành công với tư cách là sinh viên đại học Oxbridge

•    Phỏng vấn
Từ việc cung cấp cho học sinh kiến thức chuyên sâu về những gì mà các Gia sư Tuyển sinh Oxbridge đang tìm kiếm, đến việc tổ chức các cuộc phỏng vấn thử và đưa ra lời khuyên kỹ lưỡng về cách chuẩn bị hiệu quả, ITG đã phát triển một chương trình chuẩn bị cho phỏng vấn toàn diện để cung cấp cho các ứng viên công cụ để vượt qua giai đoạn cuối của quy trình tuyển sinh Oxbridge.

•    Đảm bảo quá trình
Chúng tôi tư vấn cho sinh viên cách đảm bảo rằng quá trình làm việc mà họ trải qua của họ chứng tỏ rằng họ có khả năng thành công với tư cách là sinh viên đại học Oxbridge

•  Phỏng vấn
Từ việc cung cấp cho học sinh kiến thức chuyên sâu về những gì mà các Gia sư Tuyển sinh Oxbridge đang tìm kiếm, đến việc tổ chức các cuộc phỏng vấn thử và đưa ra lời khuyên kỹ lưỡng về cách chuẩn bị hiệu quả, ITG đã phát triển một chương trình chuẩn bị cho phỏng vấn toàn diện để cung cấp cho các ứng viên công cụ để vượt qua giai đoạn cuối của quy trình tuyển sinh Oxbridge.