Tư vấn nộp đơn vào Đại học Oxford và Cambridge

Bạn nhận thấy việc thực hiện thủ tục nhập học tại Đại học Oxford và Cambridge khá phức tạp và thiếu thông tin?

Các giáo viên tại ITG tốt nghiệp tại Oxford sẽ đồng hành với bạn. Họ là những người trải nghiệm thực tế tất cả các khía cạnh của việc nộp đơn nhập học. Từ qui trình hồ sơ và các bước chuẩn bị khác nhằm tối ưu tỉ lệ thành công.

ITG hỗ trợ tư vấn từ những bước ban đầu của thủ tục nhập học tại Đại học Oxford và Cambridge như

•    Viết bài tự luận (Personal statements)
Các giáo viên tại ITG hiểu rõ những yêu cầu cần thiết của trường trong bài Tự luận. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các em phát huy khả năng của mình để các em được mời dự phỏng vấn.

•    Kì thi chuẩn hóa bắt buộc (Aptitude Tests)
Chúng tôi hỗ trợ luyện thi các kì thi Chuẩn hóa bắc buộc vào trường Oxford và Cambridge như là một phần của quy trình tuyển sinh và quyết định việc học viên sẽ được mời dự phỏng vấn.

•    Kiểm tra bản điểm
Chúng tôi tư vấn cho học sinh để chắc rằng những bảng điểm các em gửi đi là tối ưu, phản ánh đúng nhất khả năng của các em và bảo đảm cho các bước tiếp theo của quy trình nhập học.

•    Phỏng vấn trực tiếp
Chúng tôi sẽ cung cấp cho các em những thông tin cần thiết và hữu ích nhất về trường và những điều kiện liên quan. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi phỏng vấn thử nhằm bảo đảm các em được chuẩn bị một cách đầy đủ nhất có thể.

•    Kiểm tra bản điểm
Chúng tôi tư vấn cho học sinh để chắc rằng những bảng điểm các em gửi đi là tối ưu, phản ánh đúng nhất khả năng của các em và bảo đảm cho các bước tiếp theo của quy trình nhập học.

•    Phỏng vấn trực tiếp
Chúng tôi sẽ cung cấp cho các em những thông tin cần thiết và hữu ích nhất về trường và những điều kiện liên quan. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi phỏng vấn thử nhằm bảo đảm các em được chuẩn bị một cách đầy đủ nhất có thể.