Nancy

Nancy

GIA SƯ TOÁN HỌC CHÍNH
  • PGCE Secondary Mathematics – University of Dundee, UK
  • BSc. (Hons.) Pure Mathematics – 2:1, University of Dundee, UK
  • Dundee College – 4 x Highers
  • 8+ years – International school experience

_____________________________________________________________________________________

Nancy đã học Toán, Thống kê, Hóa học và Tâm lý học tại trường Trung học trước khi tốt nghiệp Đại học Dundee với bằng Danh dự về Toán học thuần túy. Sau đó, cô ấy tiếp tục hoàn thành PGCE (Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo dục) cũng tại Đại học Dundee và đồng thời còn dạy kèm môn toán trong các trường tiểu học và trung học.

Sau khi hoàn thành chương trình PGCE, cô ấy đã dạy vài năm tại các trường trung học ở Scotland trước khi chuyển ra nước ngoài. Cô đã giảng dạy tại các trường quốc tế trong 8 năm, bao gồm cả gần đây nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chương trình giảng dạy bao gồm chương trình giảng dạy của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, IGCSEs và A-Levels và Tú tài Quốc tế (IB). Cô đã làm công việc dạy học với một kinh nghiệm giảng dạy dày đăch của mình và có một hiểu biết tốt về các kỹ năng khác nhau cần thiết.

Cô ấy thường xuyên tập yoga và thiền định và cũng là một giáo viên yoga có trình độ. Khi không đi dạy, cô cũng thích leo núi. Ngoài ra, cô ấy còn là một người thích đi bộ đường dài và mong muốn được khám phá nhiều hơn nữa về Việt Nam!

Other Members