Joey – Pic

Joey

Gia sư Hiệu trưởng & Giáo viên Tiểu học PGCE
  • Post Graduation Certificate in Education – York St John University
  • Fully qualified UK Primary School Teacher (QTS)
  • Full-time Primary Teacher at Viewhill Academy (UK)
  • Bachelors of Science – Liverpool John Moores University (UK)
  • Key Stage 3 Maths tutor

_____________________________________________________________________________________

Joey đang làm việc ở năm thứ hai tại ITG và đang là gia sư kiêm quản lý bộ môn Toán và tiếng Anh trình độ tiểu học.
Joey tốt nghiệp từ đại học Liverpool John Moores năm 2009 với bằng Cử nhân Khoa học loại ưu.
Sau một thời gian làm việc tại hệ thống tư pháp hình sự, đạt được một số bằng cấp chuyên gia, Joey đã rời đi và đến với sự nghiệp dạy học tại trường tiểu học. Anh đạt được chứng chỉ dạy học tại Đại học York St John, đạt được nhiều kinh nghiệm giảngdạy có giá trị trong thời gian được đào tạo tại trường. Sau khi đạt được chứng nhận giáo vien đủ điều kiện, Joey trở thành một gia sư toàn thời gian đứng đầu về mảng dạy cho tiểu học, giảng dạy mọi môn học có trong chương trình giảng dạy quốc gia.
Ngoài ra, anh còn hoàn thành khóa học TEFL và đạt được chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho những học sinh ở các nước mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, có thêm nhiều khi nghiệm giảng dạy hơn cho học sinh các nước ngoài nước Anh.
Joey rất thích khám phá và du lịch, anh đã có thời gian sống tại Nhật, Việt Nam, Thái Lan và nhiều nước châu Âu khác. Ngoài việc giảng dạy ra, anh còn yêu thích thể thao, leo núi và các hoạt động lành mạnh khác.

Other Members