canlı bahis

Jamie (2)

Jamie

gia sư học thuật
  • MRes Biomedical Sciences, University of Glasgow
  • BSc (Hons) Immunology, University of Glasgow
  • 6 x Scottish Highers A – B – Biology, Chemistry, Physics, Maths, Computing, and English, The Nicolson Institute
  • 150 hour TEFL certificate 

_____________________________________________________________________________________

Jamie tốt nghiệp Đại học Glasgow với bằng Cử nhân (Hons) về Miễn dịch học và Thạc sĩ Nghiên cứu (MRes) về Khoa học Y sinh. Giáo dục đại học của Jamie bao gồm một loạt các nghiên cứu về Hóa học và Thống kê cùng với chuyên ngành chính của anh ấy là Khoa học Đời sống.

Trước khi hoàn thành bằng Thạc sĩ, Jamie cũng đã dành một thời gian làm việc cho Merck với tư cách là Nhà khoa học quét virus.

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Jamie chuyển sang lĩnh vực Giáo dục tại Việt Nam và dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong hơn 3 năm. Trong vai trò này, anh đã hướng dẫn các học viên của mình nhiều kỹ năng từ ngữ pháp và kỹ năng nói đến kỹ năng thuyết trình và viết học thuật.

Ngoài công việc giảng dạy, Jamie còn có niềm đam mê với ngôn ngữ và văn hóa, đây là một trong những điều chính khiến anh đến Việt Nam ngay từ đầu. Anh ấy đã học tiếng Pháp và tiếng Scotland Gaidhlig trước đây và rất thích thử học tiếng Việt trong thời gian ở Việt Nam.

Other Members