CÁC CÂU LẠC BỘ

Tại ITG chúng tôi đang phát triển các câu lạc bộ cuối tuần thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh . Phạm vi từ câu lạc bộ Đọc sách ' Bookbees', đến câu lạc bộ viết sáng tạo ‘Scribbler’s Ink’ và câu lạc bộ Điện ảnh ‘Teen Film Academy’. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn nhận được các đề xuất của bạn về những điều gì khác mà bạn mong đợi về các câu lạc bộ chúng tôi cũng như muốn chúng tôi mang đến. Xin hãy để lại bất cứ đề nghị bạn có trên mẫu liên hệ của chúng tôi ở đây .