IMG_1990

Matthew Kempe

GIÁO VIÊN

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng St Benedict’s tại Nam Phi, Matt tiếp tục Đại học Witwatersrand nơi anh nhận bằng Cử nhân về Chính trị, Đường lối và Kinh tế. Matt cũng là giáo viên TEFL chính quy, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy học kèm. Ngoài việc là một người say mê đọc sách, quyển sách yêu thích của anh ấy là Game ò Thrones, Matt cũng là một người yêu thể thao và các vận động ngoài trời.

Other Members