Martin Zorilla

GIÁO VIÊN

Martin nhận bằng cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu Khoa học Liên ngành (Sinh học, Khoa học đời sống, ngôn ngữ tiếng Anh và Văn học) tại Đại học Cornell, nơi Martin đồng thời học ngành Báo chí và Dịch vụ công. Năm 2014 Martin được trao giải thưởng Sinh viên xuất sắc từ tiểu bang New York. Sau khi tốt nghiệp, Martin hoàn thành nghiên cứu của Đại học Cornell là một đồng giáo viên và điều phối viên chương trình. Ngoài trường đại học, Martin cũng đã dẫn dắt hội thảo Sinh học ở Ecuador, và dạy kèm SAT cho học viên ở New York. Gần đây nhất Martin đã làm giảng viên IELTS và giáo viên Sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi rảnh rỗi, Martin viết cho tạp chí ‘Oi Việt Nam’, viết blog về ẩm thực và nấu ăn cùng bạn bè.

Other Members