1902881_10154364809950177_2996842147197870184_n

Hanne Sveaass

GIÁO VIÊN

Sau khi hoàn thành bằng Cử nhân ngành Động vât học tại Đại học Aberystwyth vào năm 2014, Hanne tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ ngành Sinh học tại Đại học Plymouth năm 2015. Trong và sau khi hoàn tất việc nghiên cứu, Hanne đều tham gia vào rất nhiều dự án nghiên cứu và tình nguyện tại nhiều nơi, bao gồm Việt Nam. Từ khi chuyển đến Tp Hồ Chí Minh, cô ấy đã giảng dạy IELTS cũng như công tác như là giáo viên ESL cho các trường tiểu học tại đây. Trong thời gian rãnh, Hanne thích đọc sách và tập thể thao, nhất là môn Jiu Jitsu của Bra-xin.

Other Members