Gabrielle Poumès

GIÁO VIÊN

Sau khi đật được bằng Cử nhân chuyên ngành Ngoại ngữ ứng dụng, Gabrielle mới đây cũng đã được trao bằng Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Pháp ngữ. Trong thời gian theo đuổi việc học nâng cao, Gabrielle đã đồng thời làm việc tại một Trung tâm Quốc tế hỗ trợ sinh viên trong việc ứng dụng Pháp ngữ tại các trường đại học của Pháp, nơi bà đã chịu trách nhiệm các lớp dạy Ngôn ngữ, các lớp dạy Văn hóa, cũng như các kỳ thi. Gabrielle rất yêu thích du lịch nên sau đó cô chuyển đến sống tại Ấn Độ, tại đây cô đã thu được rất nhiều kinh nghiệm từ việc giảng dạy như một gia sư, trước khi nhận công tác tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam. Sau đó, bị thu hút bởi cách sống ở các thành phố lớn, Gabrielle đến định cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Gabrielle có một niềm đam mê lớn đối với châu Á và Việt Nam, và cô rất muốn tiếp tục cải thiện tiếng Việt của mình để cô có thể hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

Other Members