Florence De Bayser

GIÁO VIÊN

Với bằng Thạc sỹ ngành Luật Xã hội và Cử nhân về giảng dạy, Florence đã dạy Pháp ngữ tại các trường quốc tế khắp nơi trên thế giới (bao gồm Hồng Kông, Bangkok và Cairo, Ai Cập), cô cũng giảng dạy tại các trường tại Paris, Pháp. Cô cũng đồng thời dạy kèm Pháp ngữ nhiều năm. Học trò của cô nhiều lứa tuổi từ thiếu nhi đến người lớn. Sống tại Việt Nam từ năm 2013, cô Florence đã xây dựng phương pháp giảng dạy chuyên biệt cho nhu cầu của từng học sinh dựa trên nền tảng giao tiếp và thiết lập sự tự tin qua việc học. Cô Florence cũng đang tham gia một chương trình Pháp ngữ nhằm giúp cho Thanh niên Việt Nam thành công trong các kì thi quốc tế. Cô rất thích đọc sách, chơi thể thao và du lịch.

Other Members